Cenník

Pracovisko nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient uhrádza sám. Uvedené ceny sú konečné. Platí sa v hotovosti vždy po ukončení sedenia. Potvrdenie o prijatí platby je samozrejmosťou.

 

Individuálna práca s klientom
jedno sedenie (poradenstvo, psychoterapia)
50 min. 40.- €

Párová práca s dvomi klientmi
jedno sedenie (poradenstvo, psychoterapia)

50 min. 50.- €
Nácvik autogénneho tréningu individuálne 30 min. 25.- €
Psychodiagnostika 60 min. 50.- €

Alebo dohodou v závislosti na výstupoch z vyšetrenia
Zrušenie dohodnutého termínu    
24 hod. a viac vopred   bezplatne
menej ako 24 hod. vopred  

20.- €

Cenník je platný od 1.1.2022